Українська Лариса Олегівна — доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії та економічної політики Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця.

Заслужений діяч науки і техніки України 2010 рік;

Дійсний член Академії економічних наук України з 2001 року;

Відмінник освіти, 2006 рік;

Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації і Харківської обласної ради, 2001 рік;

Диплом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена», 2001 рік;

Подяка головного управління освіти і науки харківської обласної державної адміністрації, 2001 рік;

Почесна грамота Кабінету Міністрів України, 2009 рік;

Золотий знак ХДЕУ, 000043.

Здійснює керівництво та консультування аспурантами та докторантами. Підготувала 29 кандидатів економічних наук.

Член спеціалізованої вченої ради Д64.820.05 за спеціальністю 08.00.01 08.00.01 «Економіка та управління національним господарством» в Українському державному університеті залізничного транспорту.

Викладає дисципліни:

 1. Політична економія
 2. Основи економіки
 3. Економічна теорія
 4. Класичної політичної економії
 5. Методика викладання економічних дисциплін

 

Загальний педагогічний стаж складає більше 30 років.

Сфера наукових інтересів:

 1. Теоретико-методологічні проблеми сучасної економіки
 2. Соціально-економічні засади ефективності найманої праці
 3. Цифровізація  суспільного виробництва: адаптивні характеристики робочої сили.

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Має понад 200 науково-методичних праць, серед яких 7 монографій,  7 навчальних посібників, 40 статей у закордонних та фахових виданнях України. Бере участь в міжнародних наукових конференціях.

ORCID ID: 0000-0002-4567-0310

Гугл Академия https://www.google.com/search?q=scholar.google.com+%E2%80%BA+citations&oq=sc&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0j69i60l5.3533j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Основні наукові праці:

 1. Українська Л.О. Юридичний консалтинг: досвід економічного аналізу // Економічна теорія та право. — 2017.-№ 2 (29).- С.209-212.Видання індексується: Index Copernicus International (ICI), Google Scholar, Academic Research Index (ResearchBib), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), Cite Factor, Open Academic Journals Index, Polska Bibliografia Naukowa (PBN).
 2. Соціально-економічний потенціал креативної корпорації: особливості формування// Економічна теорія та право. — 2017.-№ 3 (30).- С.11-20.Видання індексується: Index Copernicus International (ICI), Google Scholar, Academic Research Index (ResearchBib), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), Cite Factor, Open Academic Journals Index, Polska Bibliografia Naukowa (PBN).
 3. Людський капiтал корпорацiї: сучаснi особливостi формування// Економічна теорія та право.- 2018.- № 2.-С. 42-50. Видання індексується: Index Copernicus International (ICI), Google Scholar, Academic Research Index (ResearchBib), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), Cite Factor, Open Academic Journals Index, Polska Bibliografia Naukowa (PBN).
 4. Нова якість людського капіталу креативної корпорації. Наукова дискусія в редакції журналу «Економічна теорія та право» з концептуальних засад креативної економіки, обґрунтованих у монографії  С. А. Давимуки і Л. І. Федулової «Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови» //  Економічна теорія та право.- 2018.- № 2 С. 163-165. Видання індексується: Index Copernicus International (ICI), Google Scholar, Academic Research Index (ResearchBib), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), Cite Factor, Open Academic Journals Index, Polska Bibliografia Naukowa (PBN).
 5. Формування адаптивних характеристик робочої сили в конкурентному середовищі// Економічна теорія та право.- 2018.- № 3 С. 26-35. Видання індексується: Index Copernicus International (ICI), Google Scholar, Academic Research Index (ResearchBib), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), Cite Factor, Open Academic Journals Index, Polska Bibliografia Naukowa (PBN).
 6. Українська Л. О. Механізми приведення державного антимонопольного регулювання України до стандартів ЄС / Л. О. Українська, І. В. Соболева. // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – №64. – С. 196–202. 
 7. Ukrainska L.O.Improvement of economic efficiency of the enterprise based on automation of management of motivation of personnel / Shyfrina N.I., Ukrainska L.O., Marchenko O. S., Cherkashyna T. S. // Збірник наукових праць «Фінансово- кредитна діяльність : проблеми теорії та практики» 2019 р. — №30(3) . – С. 186-195.
Рубрики: Викладачі

0 комментариев

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: