ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра економічної теорії та економічної політики є структурним підрозділом факультету економіки і права, це випускова кафедра фундаментальної підготовки фахівців ХНЕУ ім. Семена Кузнеця. Кафедра отримала нову назву у 2019 році, що стало логічним етапом розвитку однієї з найстаріших фундаментальних кафедр університету, а саме кафедри «Політичної економії». Кафедра має багаторічну історію, з моменту заснування у 1930 році Харківського інженерно-економічного інституту.

90 РОКІВ УСПІХУ

Освітньою місією кафедри політичної економії, яка функціонує з 1930 року, було формування світогляду та фундаментальних основ економічного мислення студентів, задля підготовки фахівців, здатних досліджувати проблеми економічної науки та втілювати в господарську практику новітні наукові досягнення.

ВИДАТНІ ВЧЕНІ

У різні часи кафедру політичної економії очолювали провідні вчені-економісти. Так, з 1945 по 1950 рр. кафедру очолював кандидат економічних наук, доцент Султановський Федір Олексійович, з 1950 по 1992 рр. – професор Сімейкін Микола Степанович. Розвиток кафедри пов’язаний з іменами таких видатних вчених-економістів, як Ліберман О.Г., Тененбаум А. Б., Григорян Г. М., Хохлов М. П. та інші.

СЬОГОДЕННЯ

У 1992 р. кафедра перейменована у кафедру економічної теорії та до 2000 року вона працювала під керівництвом провідного вченого, кандидата економічних наук, професора, академіка, ректора Харківського державного економічного університету – Сіроштана Миколи Антоновича. З 1994 р. кафедра стає випусковою за спеціальністю «Економічна теорія».

З 2000 року кафедру очолювали д.е.н., проф. Малахова Н.Б., к.е.н., доц. Філатов В.М., д.е.н., проф. Попов О.Є., д.е.н., проф. Раєвнєва О.В.З 2019 року завідувач кафедри — Мащенко Марина Анатоліївна.

НОВИНИ та ПОДІЇ

НОВИНИ ТА ПОДІЇ

10-11 листопада 2020 року відбулася VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання освіти і науки» (CIES-2020)

10-11 листопада 2020 року відбулася VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання освіти і науки» (CIES-2020), присвячена Міжнародному Дню Науки, на базі кафедри економічної теорії та економічної політики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Ця Читать дальше…

Запрошуємо до участі в ІІ студентській науково-практичній конференції

Кафедра економічної теорії та економічної політики Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця запрошує прийняти участь у ІІ студентській науково-практичній конференції «СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ РЕАЛІЇ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» Дата проведення: 11 грудня 2020 року. Останній термін подання тез: 15 листопада 2020 року. Язык: украинский, Читать дальше…

Звяжиться з нами

кафедра Економічної теорії та економічної політики

ХНЕУ ім. С. Кузнеца

м. Харків, пр. Науки, 9-а, 1 корпус, ауд. 407

НАПИШІТЬ НАМ