Адам СмитУ 2016 р. виповнилося 240 років з часу видання першої фундаментальної  та найвідомішої економічної праці всіх часів і народів «Дослідження про природу та причини багатства народів» (1776) Адама Сміта

«Якби неможливе стало можливим, й А. Сміт був би живий, то, спостерігаючи дикунську капіталізацію низки нових незалежних країн й тріумф homo oeconomicus‘а на величезних світових просторах, він не відмовився б від жодної базової ідеї свого «Багатства народів».

«Кожний вчений, який поважає себе, вважає своїм обов’язком студіювати праці А. Сміта й спиратися на його ідеї у своїх шуканнях. А. Сміт продовжує надихати художників і скульпторів, літераторів і поетів, — для них він являє унікальний тип не просто «великого економа» й філософа, але Людини й Особистості».

В. М. ТАРАСЕВИЧ,

доктор економічних наук, професор [1]

Адам Сміт, видатний англійський учений-економіст, центральна фігура класичної політичної економії. Він виконав в науці велику історичну задачу, визначивши і окресливши межі політичної економії і прививши в систему накопичену на той час суму економічних знань. Його праці являють собою одну з вершин суспільної думки XVIII ст.

У «Багатстві народів» Адам Сміт аналізує ідею економічної свободи, пропагує звільнення економіки від впливу держави, яка перешкоджає її нормальному розвитку. Ця книга вважається головною основою економічної освіти і донині. У 2005 р. цю книгу було включено в список 100 кращих шотландських книг.

Європейський науково-промисловий консорціум (EUROPEAN SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL CONSORTIUM «ESIC») заснував медаль Адама Сміта, яка служить підтвердженням суспільного визнання заслуг фахівців і вчених в області економіки і фінансів.  Медаллю нагороджуються високопрофесійні фахівці в області економіки і фінансів за: особисті заслуги у вдосконаленні світової фінансової системи, формування та розвитку її окремих інститутів; розробку нових наукових напрямів в економіці і вирішення актуальних соціально-економічних завдань; підготовку кваліфікованих кадрів в області економіки і фінансів [2].

  1. Тарасевич В.М. «Багатство народів» Адама Сміта й підвалини політичної економії / В.М.Тарасевич // Проблеми економіки та політичної економії . – 2016. – № 1. – С. 5–16.
  2. Адам Сміт. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.hneu.edu.ua/Adam_Smith

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: