У 2016 році з метою впровадження прогресивних форм і методів у навчальному процесі в рамках реформування системи освіти й подальшої реалізації Концепції розвитку освіти в Україні, запропонованої Міністерством освіти і науки України, викладачі кафедри політичної економії продовжили переведення навчально-методичного процесу на ІТ-технології з максимальним використанням особистісної компоненти професорсько-викладацького складу та через впровадження електронного навчання у всіх його формах і проявах – від лекцій у вигляді презентацій PowerPoint до електронних підручників.

Безумовним досягненням колективу авторів на чолі з зав. кафедри д.е.н., проф. Поповим О Є. підготував до видання ЕНП з НД «Мікроекономіка».
Це мультимедійне електронне видання комбінованого використання з елементами середньої інтерактивності, в якому поєднується викладення основних положень мікроекономічної теорії з запитаннями та різноманітними практичними завданнями для самоконтролю й самодіагностики у повній відповідності до вимог персоналізації навчання. Інтерактивність ЕНП виявляється, по-перше, через можливість втручатися в процеси, що виконуються, та через зворотній зв’язок між посібником і тим, хто навчається; по-друге, завдяки чіткій структуризації матеріалу, наявності лінійної (послідовної) та нелінійної (вибіркової) навігації.

Постійна увага приділялась підвищенню теоретичного, наукового та методичного рівнів лекційного матеріалу та поповненню бази завдань для діагностики знань студентів. Викладачі запроваджували у навчальний процес результати власних наукових досліджень, а деякі з них – створювали конкретні ситуаційні та кейсові завдання; проводили ділові ігри та тренінги для поглиблення практичної складової дисциплін.


Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: