Степаненко Наталія Олексіївна

СтепаненкоКандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри політичної економії Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця 

Освіта.

Вищу освіту отримала у Харківському національному економічному університеті (нині Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)  за спеціальністю «Облік і аудит».

(далее…)

Лісна Ірина Федорівна

Лесная И.Ф.кандидат економічних наук, доцент кафедри політичної економії Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Освіта. Вищу освіту отримала у Харківському інженерно-економічному інституті (ІНЖЕК) за спеціальністю «облік і аудит», кваліфікація спеціаліст-економіст, диплом ЛЗ №000119 від 24.06.1997.
Закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію, 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами», тема дисертації: «Єдність економічної і соціальної ефективності на підприємстві», диплом ДК №019154 від 11.06.2003.

(далее…)

Бріль Михайло Сергійович

Бриль М.С.кандидат економічних наук, доцент кафедри політичної економії Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Освіта. Вищу освіту отримав у Харківському інженерно-економічному інституті (ІНЖЕК) у 1992, за спеціальністю «Економіка та управління у машинобудуванні»,  інженер — економіст.
Закінчив аспірантуру та захистив кандидатську дисертацію по спеціальності 08.06.01 «Економіка підприємств і організація виробництва», за темою «Создание и функционирование совместных предприятий».

(далее…)

Пивавар Ірина Володимирівна

Пивавар И.В.кандидат економічних наук, доцент кафедри політичної економії Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Освіта. Вищу освіту отримала у Харківському інженерно-економічному інституті (ІНЖЕК) за спеціальністю «Економічна теорія».
Закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію у 2014 році за темою «Державне регулювання житлово-комунального обслуговування Україні» по спеціальності 08.06.03 «Економіка та управління національним господарством».

(далее…)

Кліменко Олена Миколаївна

Клименко Елена НиколаевнаКандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри політичної економії Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

 

Освіта.

Вищу освіту отримала у Харківському інституті радіоелектроніки (нині Харківський національний університет радіоелектроніки)  за спеціальністю «Прикладна математика».

(далее…)

ЧЕРКАШИНА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

ЧЕРКАШИНА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

Черкашина Т.С. кандидат економічних наук, доцент кафедри політичної економії Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Освіта. Закінчила Харківський національний економічний університет за спеціальністю «Економічна теорія” (кваліфікація – магістр з економічної теорії) і Вищу школу міжнародного бізнесу при Харківському національному економічному університеті за  спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” (кваліфікація – менеджер-економіст). У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Методичне забезпечення мотивації розвитку управлінського персоналу промислових підприємств”, спеціальність 08.06.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). (далее…)

Марина Анатоліївна Мащенко

Марина Анатоліївна Мащенко

Марина Анатоліївна Мащенко – к.е.н., доцент, доцент кафедри політичної економії Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця.

 У 2001 році закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю «Економічна теорія», диплом з відзнакою.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності праці засобами матеріальної мотивації персоналу».

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри політичної економії.

(далее…)